Seriqrafiya 56 məhsul var

 • yeni

  Tekstil məhsulları üzərində çap üçün nəzərdə tutulmuş boyalardır. Rəng : mavi, qırmızı, sarı

 • Miqdar : 100 qr Rəng : qızıl və gümüş Qabarıq çaplarda boyaların qabardılmasında istifadə olunur.

 • Sıxlıq : 55 mikron Seriqrafiya çaplarında Çərçivəyə dartılaraq boyanın çap olunacaq məhsula kiçik mikronlu gözənəklərdən keçərək çap edilməsini təmin edir. Qeyd : qiymət kvadrat metrlə hesablanır.

 • Sıxlıq :  mikron Seriqrafiya çaplarında Çərçivəyə dartılaraq boyanın çap olunacaq məhsula kiçik mikronlu gözənəklərdən keçərək çap edilməsini təmin edir. Qeyd : qiymət kvadrat metrlə hesablanır.

 • Tekstil məhsulları üzərində çap üçün nəzərdə tutulmuş plastisol tərkibli boyalardır. Rəng : tünd qırmızı (red carminio) Qeyd : Qiymət qeyd olunmuş rəngə aiddir, digər rənglər üçün Tekstil boyaların digər postlarına nəzər yetirin.

 • Tekstil məhsulları üzərində çap üçün nəzərdə tutulmuş plastisol tərkibli boyalardır. Rəng : gümüşü Qeyd : Qiymət qeyd olunmuş rəngə aiddir, digər rənglər üçün Tekstil boyaların digər postlarına nəzər yetirin.

 • Tekstil məhsulları üzərində çap üçün nəzərdə tutulmuş plastisol tərkibli boyalardır. Rəng : qızılı Qeyd : Qiymət qeyd olunmuş rəngə aiddir, digər rənglər üçün Tekstil boyaların digər postlarına nəzər yetirin.

 • Tekstil məhsulları üzərində çap üçün nəzərdə tutulmuş plastisol tərkibli boyalardır. Rəng : qırmızı Qeyd : Qiymət qeyd olunmuş rəngə aiddir, digər rənglər üçün Tekstil boyaların digər postlarına nəzər yetirin.

 • Parlaq  NYL seriyası olan boyalar parça, dəri, çanta, atlas lentlər, naylon səthə malik materiallar üzərində yüksək örtücü qabiliyyətə malikdir. Rəng : ağ Boyanın qara, göy və qırmızı rəngləri də mövcuddur.

 • Sıxlıq : 165 mikron Seriqrafiya çaplarında Çərçivəyə dartılaraq boyanın çap olunacaq məhsula kiçik mikronlu gözənəklərdən keçərək çap edilməsini təmin edir. Qeyd : qiymət kvadrat metrlə hesablanır.

 • Sıxlıq : 140 mikron Seriqrafiya çaplarında Çərçivəyə dartılaraq boyanın çap olunacaq məhsula kiçik mikronlu gözənəklərdən keçərək çap edilməsini təmin edir. Qeyd : qiymət kvadrat metrlə hesablanır.

 • Tekstil məhsullarının üzərinə çap üçün nəzərdə tutulmuş plastisol boyalardır. Rənglər: ağ 141 Qeyd : Qiymət qeyd olunmuş rənglərə aiddir, digər rənglər üçün Tekstil boyaların digər postlarına nəzər yetirin.